Webmail
E-mail: 
Lösenord: 
 Administration
SQL-admin
Webmin

 Hjälp & guider
Mailprogram
Trådlöst nätverk

 

Hjälp för C4-Lan

Servern är alltid mail.tradlost.se. Om du använder öppna trådlösa närverk skall du använda SSL som överföringsmetod, annars kan ägaren av nätverket se ditt lösenord. Att använda SSL gör dig också osynlig för datalagringsdirektivet och minskar chanserna att FRA snappar upp dina mail.

Hämta mail

  • POP3 port 110
  • POP3 port 995 säker anslutning med SSL

Skicka mail

Anslutningen kräver autentisering med användarnamn och lösenord. Du använder samma som för POP3. Säker överföring av lösenord stöds ej.
  • SMTP port 465 säker anslutning med SSL (Outlook m.fl.)
  • SMTP port 587 med möjlighet till TLS (Thunderbird m.fl.)